Buan-choiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán. (2016 -

Tá Buan-Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán (an tOireachtas) tiomanta d’úsáid na Gaeilge mar theanga choiteann a chur chun cinn i ngach gné de shaol na hÉireann. Cuireann sé úsáid na Gaeilge chun cinn i measc an phobail, sna healaíona, san oideachas, sa spórt, i gcúrsaí gnó, sna meáin agus sa pholaitíocht. Féachann an Coiste le réadúlacht fhiúntach fheiceálach a dhéanamh de stádas na Gaeilge mar chéad teanga oifigiúil na hÉireann. Bunaíodh sa bhliain 2016 é.
Caitríona Ní Chonghaile - Cathaoirleach
ComhaltaPáirtí
Teachtaí:
 Caitríona Ní Chonghaile Neamhspleách
 Pat the Cope Ó Gallachóir Fianna Fáil
 Breandán Ó Grifín Fine Gael
 Aindrias Ó Muimhneacháin Fianna Fáil
 Fergus Ó Dubhda Fine Gael
 Bríd Smith Pobal roimh Bhrabús
 Peadar Tóibín Sinn Féin
Seanadóirí:
Pádraig Ó CéidighRónán Mullan
 Neamhspleách - d'éirigh as 27 DF 2016
& tá An Sean. Rónán Mullan tagtha ina áit.

Neamhspleach
 Trevor Ó Clochartaigh


Niall Ó Donnghaile
 Sinn Féin
D'éirigh sé as 2018
 & tá an Sean Niall Ó Donnghaile tagtha ina áit

SinnFéin
 Brian Ó Domhnaill Fianna Fáil
 Seosamh Ó Raghallaigh Fine Gael
Is i Seomra Choiste 4 a bhíonn na cruinnithe oscailte de gnáth ós é an t-aon seomra i dTeach Laighean ina bhfuil chóras ateangaireachta ann.

Tá freagracht faoi leith ar an gCoiste maidir le faireachán a dhéanamh ar chur i ngníomh na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge, 2010 go 2030, agus maidir le saothrú chun comhthionól dátheangach iarbhír a bhaint amach. Bíonn an Coiste ag cur as aon bhonn leis an gCoimisinéir Teanga agus leis na heagraíochtaí go léir eile a bhíonn ag cur na teanga chun cinn agus ag tabhairt tacaíochta di.

Leagann an Coiste béim shonrach ar an tábhacht a bhaineann le faireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn i soláthar seirbhísí Rialtais i nGaeilge ar chaoi atá lán chomh maith lena soláthar ag an Rialtas i mBéarla.

Is cúram don Choiste é go háirithe soláthar na seirbhísí agus an fhostaíocht is gá i gceantair Gaeltachta agus soláthar seirbhísí i nGaeilge do theaghlaigh le Gaeilge ar fud na hÉireann.

Príomh-limistéir cúraim
  • Úsáid na Gaeilge mar theanga choiteann a chur chun cinn
  • Faireachán ar an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge, 2010 go 2030
  • Faireachán ar sholáthar seirbhísí agus saoráidí trí Ghaeilge
  • Faireachán ar dhul chun cinn maidir leis an líon seirbhíseach poiblí a bhfuil Gaeilge acu, agus atá sásta seirbhís phoiblí a thabhairt trí Ghaeilge, a mhéadú
  • Faireachán ar na Scéimeanna Teanga
  • Athbhreithniú ar reachtaíocht chun a chinntiú go bhfuil sí ag teacht leis an nGaeilge
  • Oideachas trí Ghaeilge agus soláthar na seirbhísí, na dtéacsanna agus na saoráidí a bheidh de dhíth a chur chun cinn
  • Faireachán ar infhaighteacht táirgí Gaeilge

Cruinnithe Oscailte & Tuairiscí
Nascanna don dtaifead oifigiúil agus/nó físeanna de na cruinnithe.

6 Samhain 2018
Plean Gníomhaíochta 2018 - 2030. Aire Stáit
Foirm físe
Ráiteas an Aire (pdf)

23 Deireadh Fomhair 2018
Forbairt agus Todhchaí Raidió na Gaeltachta; Ionadithe ó RTÉ
Foirm físe
Ráiteas Ghearóid Mhic Dhonncha, Ceannaire Gníomhach RTÉ Raidió na Gaeltachta (pdf)

25 Meán Fomhair 2018
Obair Fulbright agus Cur Chun Cinn na Gaeilge sna Stáit Aontaithe.
Foirm Físe
Ráiteas Phaula Melvin Coimisiun Fulbright na hÉireann (pdf)

10 Iúl 2018
Plean Gníomhaíochta 2018-2022 de Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge: An tAire Stáit ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
Foirm Físe

4 Iúl 2018
Ionaid Cúraim Leanaí Lán-Ghaeilge i gCeantair Gaeltachta: Díospóireacht (Atógáil)
Foirm físe

19 Meith 2018
Ráiteas ar Thuarascáil ar Scéim Ghinearálta Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2017. 
Foirm físe
Tuarascáil ar Scéim Ghinearálta Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017 (pdf) 

29 Beal 2018
Úsáid na Gaeilge ar an Raidió: Údarás Craolacháin na hÉireann

1 Beal 2018

17 Aib 2018

20 Már 2018

7 Már 2018

6 Már 2018

6 Feabh 2018

21 Ean 2018
Úsáid na Gaeilge i dTithe an Oireachtais: Ard Rúnaí, Seirbhís Thithe an Oireachtais

5 Nol 2017
Plean Forbartha don Ghaeltacht: Údarás na Gaeltachta

21 Samh 2017
Seirbhísí Dátheangacha: An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

7 Samh 2017

10 DF 2017

26 MF 2017

11 Iúl 2017

27 Meith 2017
An Scrúdú Cainte sa tSraith Shóisearach: An Roinn Oideachais agus Scileanna

13 Meith 2017

30 Beal 2017

16 Beal 2017
Plean Infheistíochta agus Scéimeanna Teanga (Atógáil): An tAire Stáit ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta

2 Beal 2017
Plean Infheistíochta agus Scéimeanna Teanga: An tAire Stáit ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta

4 Aib 2017
Tráchtaireacht agus Tuarascálacha: An Coimisinéir Teanga
Riachtanas Gaeilge: Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

21 Már 2017

7 Már 2017
Ceisteanna Óige: Díospóireacht

21 Feabh 2017

7 Feabh 2017
Radio Broadcasting: Raidió Rí-Rá


17 Ean 2017
Cathracha Dátheangacha: Gaillimh le Gaeilge
Polasaithe Iontrála Scoile: Cearta Oideachais


13 Nol 2016
Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-22: An Roinn Oideachais agus Scileanna
15 Samh 2016
Oideachas Gaeltachta: Muintearas Teoranta


18 DF 2016
Géarchéim na Gaeltachta: An Dochtúir Brian Ó Curnáin agus an tOllamh Conchúr Ó Giollagáin


4 DF 2016
Athbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003: An Coimisinéir Teanga

22 MF 2016

Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment