4.12.13

Imeacht Sheáin Uí Chuirreáin! Bua do Rialtas?

Réamhfhocal: An Coimiséir Teanga ag Tithe an Oireachtas! (2/12/2013)

Tá Seán Ó Cuirreáin ag éirí as mar Coimisinéir Teanga. Comhartha agus toradh tubaisteach ar pholasaí Rialtais Fine Gael agus Lucht Oibre.

D’fhógair Seán Ó Cuirreáin go mbeadh sé ag éirí as a cheapachán mar Choimisinéir Teanga ar an 23 Feabhra seo chugainn, tráth a mbeidh 10 mbliana caite aige i mbun chúraimí na hoifige sin. D’fhógair sé a chinneadh agus é ag tabhairt fianaise do Chomhchoiste de chuid Thithe an Oireachtais i dTeach Laighean ar an 4 Nollaig 2013.

Bhí sé ag labhairt leis an gComhchoiste um Fhormhaoirsiú ar an tSeirbhís Phoiblí agus Achainíocha. Bhí ortha maoill a chuir leis an gcruinniú mar bhí fadhb leis an gcóras ateangaireachta. Ansin ag deireadh na cruinnithe bhí ar an Coimisinéir a ateangaireacht fhéin a dhéanamh. Másla eile dó féin agus don teanga náisiúnta.

Ar bhealach is íontach an rud é nár thárla sé seo cheana. Is de bharr Soiniciúlacht, cur i gcéill agus an mhéar fhada atá soiléir i bpolasaí Ghaeilge an Rialtais seo, agus i ndairíre ag gach Rialtas ó 1928 ar aghaidh. Tá sé soiléir nach bhfuil spéis dá laghad ag an rialtas seo ach go h-áirithe i gcúis na Gaeilge. Tá sé deacair rud ar bith a theaspeáint a rinnedar ar son teanga ársa na tíre. "Labharaigí Gaeilge le chéile ach ná labhair linne í!" an dearcadh atá ag an Rialtas. Is dócha go bhfuil sé "fed-up" - mar a deirtear i gConamara - le bheith ag tuairisciú, ag tabhairt comhairle, ag taispeáint conas an scéal a fheabhsú, go minic gan mórán chostais agus níor tugadh dó ach cluais bodhar. Agus ansin thugadar droim láimhe dó, agus dúinn go léir, trén gcinneadh a oifig a nascadh leis an Ombudsman.

Seo mar a labhair sé ag coiste an Oireachtais inniú:

"Beidh 10 mbliana caite agam i mbun oibre mar Choimisinéir Teanga i ndeireadh mhí Feabhra seo chugainn. Cé go bhfuil 2 bhliain eile fágtha i mo thréimhse ceapacháin, creidim i mo chroí istigh i bhfianaise na faisnéise atá curtha in bhur láthair agam anseo inniu gur beag eile a d’fhéadfainn a bhaint amach go pearsanta sa tréimhse ama sin i dtaca le cearta teanga phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta. Is trua liom a rá, mar sin, go bhfuil cinneadh déanta agam seasamh siar ó mo cheapachán mar Choimisinéir Teanga ar an 23 Feabhra seo chugainn. Tá an cinneadh seo curtha in iúl inniu agam i scríbhinn d’Uachtarán na hÉireann mar a leagtar síos sa dlí."

Níos déanaí agus é ós comhair Choiste Oireachtais eile (23/1/2014) sular éirigh sé as dúirt sé: "An rogha a bhí agam ná seasamh siar ó mo cheapachán mar Choimisinéir Teanga ar bhonn prionsabail le haird a dhíriú ar na ceisteanna seo nó leanúint orm agus, ar an bhealach sin, a bheith páirteach sa chur i gcéill. Creidim go láidir i mo chroí istigh go ndearna mé an rogha cheart."

• Damnú ar pholasaí Gaeilge an Rialtais eirí as an Choimisinéir Teanga! (5/12/2013)
• Mo ghearán le h-oifig Dinny McGinley! (5/12/2013)

Focail ón Uachtarán Micheál D. Ó hUigínn ag Fáiltiú in Onóir Shéain Uí Chuirreáin: "... ní mór dom a rá go bhfuil sé ar duine de na daoine is cúirtéisí dár casadh riamh orm..." (5/3/2015)
Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment