16.4.11

Deireadh le Sceim Labhairt na Gaeilge

Tá sé fograithe ag Roinn na Gaeltachta mar fhreagair ar cheist ó Cholm Ó Dulacháin, Raidió na Gaeltachta inne gurb é an scoilbhliain reatha 2010/11 an bhliain deireanach do Sceim Labhairt na Gaeilge.

Níl sé socruithe fos ceard a bhéas ag teacht in áit na scéime.  Ó thaobh Guth na Gaeltachta de, measann muid nar chóir deireadh a chuir leis an SLG gan scéim eile theacht ina áit.  Bunaíodh an SLG le tacaíocht nó aitheantas a thabhairt do theaghlaigh na Gaeltachta atá ag tógail a gclann le Gaeilge agus tá an bunaidhm sin anois níos tábhachtaí inniú na mar a bhí ariamh. 

Glacann Guth na Gaeltachta leis nach bhfuil an scéim mar a sheasann sé ag baint amach na haidhmeanna a leagadh amach do.  Sé'n príomh fath le sin nó nach dtosaíonn sé go bhfuil na páistí 6 bliana d'aois agus faoin am sin, tá trí bliana scolaíochta tré mheán na Gaeilge bainte amach ag furmhór na bpáistí sa Ghaeltacht agus eiríonn leo caighdeán sásúil a bhaint amach i scrudú cainte na Roinne cé nach é Gaeilge an teanga baile nó gnath theanga cumarsáide ag cuid mhaith de na páistí sin eatarthú féin.  Ba chóir mar sin d'aon scéim bheith ag díriú isteach ar an bpáiste ón chliabháin agus tacaíocht da reir a thabhairt do na teaghlaigh sin a labhraíonn Gaeilge sa bhaile mar seard is Gaeltacht ann nó pobal ina bhfuil an teanga a labhairt go nadúrtha taobh amuigh dén seomra scoile. 

Tá sé fíorthábhachtach chomh maith go leanfaidh ar aghaidh ag déanamh tomhais bliantúil ar líon na gcainteoirí baile Gaeilge mar is uirlis criticiúil é ó thaobh na pleanála teanga de chun go mbeidh a fhios againn an bhfuil ag eirí leis na polasaithe atá i bhfeidhm againn sa Ghaeltacht an teanga a thabhairt slán.
Share/Save/Bookmark

No comments:

Post a Comment